Tìm kiếm trang web

Fedora Linux 40 hiện có sẵn với máy tính để bàn Gnome 46

Fedora Workstation là một trong những bản phân phối Linux dành cho máy tính để bàn phổ biến nhất và nó có thể là lựa chọn tốt nhất nếu bạn thích môi trường

Đọc thêm →

Ubuntu 24.04 LTS Linux hiện đã có sẵn

Ubuntu Linux có thể không phải là bản phân phối Linux phổ biến nhất hiện nay, nhưng nó vẫn là một trong những bản phân phối quan trọng nhất, đặc biệt là trên các máy chủ

Đọc thêm →

Chromebook hiện hoạt động tốt hơn với Microsoft Office và OneDrive

Chromebook chủ yếu được xây dựng dựa trên các dịch vụ

Đọc thêm →