Tìm kiếm trang web

Cách cài đặt MySQL 8.1 trên Debian/Ubuntu

Cơ sở dữ liệu hầu như ở khắp mọi nơi có liên quan đến dữ liệu. Họ đóng một vai trò quan trọng trong việc lưu trữ và quản lý dữ liệu. Cơ sở dữ liệu có thể được định nghĩa là một tập hợp dữ liệu có hệ thống được lưu trữ điện tử trong hệ thống máy tính. Cơ sở dữ liệu thường được kiểm soát bởi hệ thống quản lý cơ sở dữ liệu (DBMS) Khi dữ liệu, DMBS và tất cả các ứng dụng liên quan được kết hợp với nhau, chúng sẽ tạo thành một hệ thống cơ sở dữ liệu, thường được

Đọc thêm →

Cách tăng tốc xử lý phiên ứng dụng Python/MySQL bằng Redis trên Ubuntu 22.04

Tác giả đã chọn Apache Software Foundation để nhận khoản quyên góp như một phần của chương trình Viết cho DOnations.

Giới thiệu

Xác thực là quá trình xác minh danh tính của người dùng trong các yêu cầu đăng nhập. Trong quá trình xác thực, người dùng gửi thông tin xác thực của họ dưới dạng tên người dùng và mật khẩu. Sau đó, ứng dụng sẽ khớp các thông tin đăng nhập đó với các mục nhập cơ sở dữ liệu được lưu trữ. Ứng dụng cấp cho người dùng qu

Đọc thêm →

Cách thiết lập cơ sở dữ liệu từ xa để tối ưu hóa hiệu suất trang web với MySQL trên Ubuntu

Giới thiệu

Khi ứng dụng hoặc trang web của bạn phát triển, có thể sẽ đến lúc bạn không còn thiết lập máy chủ hiện tại nữa. Nếu bạn đang lưu trữ máy chủ web và chương trình phụ trợ cơ sở dữ liệu trên cùng một máy, có thể nên tách hai chức năng này để mỗi chức năng có thể hoạt động trên phần cứng riêng và chia sẻ khối lượng phản hồi yêu cầu của khách truy cập.

Trong hướng dẫn này, bạn sẽ định cấu hình máy chủ cơ sở dữ liệu MySQL từ xa mà ứng dụng web c

Đọc thêm →

Máy chủ hoàn hảo – CentOS 8 với Apache, Postfix, Dovecot, Pure-FTPD, BIND và ISPConfig 3.2

Hướng dẫn này trình bày cách cài đặt ISPConfig 3.2 trên máy chủ CentOS 8 (64Bit). ISPConfig là bảng điều khiển lưu trữ web cho phép bạn định cấu hình các dịch vụ sau thông qua trình duyệt web: máy chủ web Apache, PHP, máy chủ thư Postfix, MySQL, máy chủ tên BIND, PureFTPd, SpamAssassin, ClamAV, Mailman, v.v.

1 Yêu cầu

Để cài đặt một hệ thống như vậy, bạn sẽ cần những điều sau đây:

  • Một hệ thống máy chủ tối thiểu Centos 8. Đây có thể là máy

    Đọc thêm →

Cách cài đặt Lighttpd bằng PHP và SSL Let's Encrypt miễn phí trên Debian 11

Lighttpd là một máy chủ web đơn giản, nhanh chóng và an toàn. Nó có kích thước rất nhỏ và không yêu cầu nhiều bộ nhớ cũng như mức sử dụng CPU, khiến nó trở thành một trong những máy chủ tốt nhất để lưu trữ bất kỳ ứng dụng nào. Nó được thiết kế cho các môi trường có nhiệm vụ quan trọng. Nó có thể xử lý song song tới 10.000 kết nối trên một máy chủ. Nó cung cấp rất nhiều tính năng bao gồm Viết lại URL, Nén đầu ra, cơ chế sự kiện, FastCGI, SCGI, Auth, v.v.

Trong hướng dẫn này, chúng tôi sẽ

Đọc thêm →

Cách cài đặt Nginx với PHP và MySQL (LEMP Stack) trên Ubuntu 22.04

Ngăn xếp phần mềm LEMP là một nhóm phần mềm nguồn mở cho phép máy chủ lưu trữ các trang web và ứng dụng động được viết bằng PHP. Nó là từ viết tắt của Linux, Nginx (phát âm là Engine-X), MySQL và P HP.

Hướng dẫn này sẽ hướng dẫn bạn cài đặt LEMP Stack trên máy chủ Ubuntu 22.04. Bạn cũng sẽ học cách cài đặt các ứng dụng như phpMyAdmin.

Điều kiện tiên quyết

Cách cài đặt LOMP Stack (OpenLiteSpeed, MySQL và PHP) trên Rocky Linux 9

OpenLiteSpeed là phiên bản nhẹ và mã nguồn mở của Máy chủ LiteSpeed được phát triển bởi LiteSpeed Technologies. Nó hỗ trợ các quy tắc Viết lại Apache, HTTP/2 và HTTP/3 cũng như các giao thức TLS v1.3 và QUIC. Nó đi kèm với bảng Quản trị dựa trên WebGUI, làm cho nó khác biệt với các máy chủ khác và dễ quản lý hơn.

LOMP Stack là từ viết tắt của Linux, OpenLiteSpeed, MySQL/MariaDB và PHP. Các máy chủ Litespeed được biết đến với tốc độ, đặc biệt là với PHP tích hợp bằng Giao diện lập trình

Đọc thêm →

Cách cài đặt máy chủ MySQL cân bằng tải với ProxySQL trên Debian 11

ProxySQL là proxy MySQL hiệu suất cao với dung lượng nhỏ có thể được cài đặt trong nhiều môi trường như VM, K8, bare-metal và Docker. ProxySQL là một giải pháp nguồn mở cung cấp tính sẵn sàng cao cho Cụm MySQL của bạn với sự hỗ trợ ghép kênh kết nối, cung cấp Quy tắc truy vấn để định tuyến ghi vào các bản chính và phân phối các lần đọc trên các bản sao.

ProxySQL hỗ trợ cả tuân thủ AMD64 (x86_64) và ARM64. Nó cung cấp proxy lớp ứng dụng cho ứng dụng của bạn và cũng cung cấp các truy vấn

Đọc thêm →

Cách cài đặt và định cấu hình Nginx với PHP-FPM trên CentOS 8

Nginx là một máy chủ web miễn phí, mã nguồn mở và là một trong những máy chủ web mạnh nhất trên toàn thế giới. Nó chủ yếu được sử dụng cho các trang web có tải cao và lưu lượng truy cập cao. Nginx được biết đến với tính ổn định, cấu hình đơn giản và mức tiêu thụ tài nguyên thấp. Bạn có thể sử dụng Nginx làm máy chủ web và proxy ngược.

FPM là viết tắt của FastCGI Process Manager là một triển khai FastCGI PHP thay thế của PHP và được sử dụng cho các trang web có

Đọc thêm →

Cách cài đặt LOMP Stack (OpenLiteSpeed, MySQL và PHP) trên Debian 12

OpenLiteSpeed là phiên bản nhẹ và mã nguồn mở của Máy chủ LiteSpeed được phát triển bởi LiteSpeed Technologies. Nó hỗ trợ các quy tắc Viết lại Apache, HTTP/2 và HTTP/3 cùng với các giao thức TLS v1.3 và QUIC. Nó đi kèm với bảng Quản trị dựa trên WebGUI, giúp nó khác biệt với các máy chủ khác và dễ quản lý hơn.

LOMP Stack là từ viết tắt của Linux, OpenLiteSpeed, MySQL/MariaDB và PHP. Các máy chủ Litespeed được biết đến với tốc độ, đặc biệt là với PHP tích hợp bằng Giao diện lập trình ứng

Đọc thêm →