Tìm kiếm trang web

Cách cài đặt và bảo mật phpMyAdmin trên Ubuntu

Giới thiệu

Mặc dù nhiều người dùng cần chức năng của hệ thống quản lý cơ sở dữ liệu như MySQL, nhưng họ có thể không cảm thấy thoải mái khi tương tác với hệ thống chỉ từ lời nhắc của MySQL.

phpMyAdmin được tạo để người dùng có thể tương tác với MySQL thông qua giao diện web. Trong hướng dẫn này, chúng tôi sẽ thảo luận cách cài đặt và bảo mật phpMyAdmin để bạn có thể sử dụng nó một cách an toàn để quản lý cơ sở dữ liệu của mình trên hệ thống Ubuntu. Đọc thêm →

Cách cài đặt phpMyAdmin trên Ubuntu 22.04

phpMyAdmin là một công cụ mã nguồn mở và miễn phí để quản lý và quản trị máy chủ MySQL. Nó có thể được sử dụng để quản lý nhiều máy chủ MySQL ở các vị trí khác nhau. phpMyAdmin là một ứng dụng dựa trên web được viết bằng PHP và nó có thể chạy dưới LAMP (Linux, Apache2, MariaDB/MySQL, PHP) hoặc LEMP (Linux, Nginx, MariaDB/MySQL, PHP-FPM). phpMyAdmin là một ứng dụng rất mạnh mẽ và trở thành một ứng dụng được sử dụng rộng rãi để quản lý máy chủ MySQL, nó cung cấp nhiều tài liệu và wiki.

ph

Đọc thêm →

Cách cài đặt phpMyAdmin với Nginx trên FreeBSD

phpMyAdmin là một công cụ ứng dụng web mã nguồn mở và miễn phí để quản lý cơ sở dữ liệu MySQL hoặc MariaDB. PhpMyAdmin chủ yếu được viết bằng PHP và cho phép bạn quản lý cơ sở dữ liệu MySQL/MariaDB từ trình duyệt web. Bạn có thể dễ dàng tạo, cập nhật, nhập và xuất cơ sở dữ liệu MySQL/MariaDB của mình từ một trang tổng quan ở một nơi.

Hướng dẫn này sẽ chỉ cho bạn cách cài đặt và định cấu hình phpMyAdmin trên FEMP Stack FreeBSD 12.0. Chúng tôi sẽ cài đặt một số tiện ích mở rộng PHP bổ sun

Đọc thêm →

Cách cài đặt và bảo mật phpMyAdmin trên Alma Linux 8

phpMyAdmin là một ứng dụng quản lý cơ sở dữ liệu mã nguồn mở và miễn phí dành cho MySQL và MariaDB. Nó cho phép bạn quản lý, thực hiện các tác vụ khác nhau liên quan đến cơ sở dữ liệu và thực hiện các truy vấn từ giao diện dựa trên web. Nó được viết bằng PHP và cung cấp giao diện mạnh mẽ và thân thiện với người dùng để quản lý cơ sở dữ liệu thông qua trình duyệt web. Nó đa nền tảng và có thể chạy trên nhiều hệ điều hành, bao gồm Windows, macOS, Linux và BSD.

Trong hướng dẫn này, bạn sẽ

Đọc thêm →

Cách cài đặt phpMyAdmin trên FreeBSD 12.0

PhpMyAdmin là một công cụ ứng dụng web mã nguồn mở và miễn phí để quản lý cơ sở dữ liệu MySQL hoặc MariaDB. PhpMyAdmin chủ yếu được viết bằng PHP và cho phép bạn quản lý cơ sở dữ liệu MySQL/MariaDB từ trình duyệt web. Bạn có thể dễ dàng tạo, cập nhật, nhập và xuất cơ sở dữ liệu MySQL/MariaDB của mình từ một trang tổng quan ở một nơi.

Hướng dẫn này sẽ chỉ cho bạn cách cài đặt và định cấu hình phpMyAdmin trên FEMP Stack FreeBSD 12.0. Chúng tôi sẽ cài đặt một số tiện ích mở rộng PHP bổ sun

Đọc thêm →

Cách quản lý cơ sở dữ liệu dễ dàng bằng phpMyAdmin

Ứng dụng web phổ biến, chạy lâu dài này đặt một giao diện người dùng đơn giản lên trên cơ sở dữ liệu MySQL của bạn.

Việc quản lý cơ sở dữ liệu SQL có thể khá khó khăn nếu bạn là người mới bắt đầu. Điều này là do các cơ sở dữ liệu như MySQL và MariaDB cần bạn làm quen với

Đọc thêm →

Cách thêm lớp bảo mật bổ sung trên giao diện đăng nhập PhpMyAdmin

PhpMyAdmin là một ứng dụng dựa trên web phổ biến được sử dụng để quản lý cơ sở dữ liệu MySQL. Nó được sử dụng rộng rãi bởi các nhà phát triển web, quản trị viên hệ thống và các chuyên gia CNTT khác. Tuy nhiên, với sự phổ biến rộng rãi của nó, PhpMyAdmin đã trở thành mục tiêu phổ biến của tội phạm mạng cố gắng khai thác các lỗ hổng trong giao diện đăng nhập để giành quyền truy cập vào dữ liệu nhạy cảm. Vì vậy, việc bổ sung thêm một lớp bảo mật cho giao diện đăng nhập PhpMyAdmin là điều cần thi

Đọc thêm →

Thiết lập LAMP (Linux, Apache, MySQL/MariaDB, PHP và PhpMyAdmin) trong Ubuntu Server 14.10

Thiết lập LAMP (Linux, Apache, MySQL/MariaDB, PHP và PhpMyAdmin) trong Ubuntu Server 14.10 bao gồm việc cài đặt và định cấu hình ngăn xếp cải tiến mạng hiệu quả. LAMP cung cấp toàn bộ môi trường để phát triển và triển khai các trang web và chương trình mạng động.

Linux đóng vai trò là hệ thống đang chạy, cung cấp nền tảng vững chắc và ổn định cho ngăn xếp. Apache hoạt động như một máy chủ mạng, quản lý các yêu cầu gửi đến và phục vụ các trang mạng. MySQL/MariaDB đóng vai trò là hệ thống

Đọc thêm →

Thiết lập LAMP (Linux, Apache, MySQL/MariaDB, PHP) và PhpMyAdmin trên máy chủ Ubuntu 15.04

LAMP là một trong những ngăn xếp công nghệ nguồn mở được sử dụng rộng rãi nhất, được sử dụng để phát triển các ứng dụng web. Trong sự kết hợp này, Linux đóng vai trò là hệ điều hành, trong khi PHP là ngôn ngữ lập trình phía máy chủ. MySQL hoặc MariaDB hoạt động như hệ thống quản lý cơ sở dữ liệu cùng với apache là máy chủ web. Trong bài viết này, chúng tôi sẽ đề cập đến cách thiết lập ngăn xếp LAMP bằng PhpMyAdmin trên máy chủ Ubuntu 15.04.

Với việc sử dụng các thành phần LAMP (Linux, A

Đọc thêm →

Thiết lập LEMP Linux, Nginx, MySQL/MariaDB, PHP) và PhpMyAdmin trên máy chủ Ubuntu 15.04

Ngăn xếp LEMP là sự kết hợp mạnh mẽ của công nghệ nguồn mở được sử dụng để phát triển và lưu trữ Web. LEMP bao gồm Linux, là hệ điều hành được kết hợp, Nginx (phát âm là engine x) là một phần mềm máy chủ web, được sử dụng để xử lý các yêu cầu HTTP từ máy chủ, giúp phân phối nội dung tĩnh và động. MySQL hoặc MariaDB được sử dụng để lưu trữ và truy xuất dữ liệu hiệu quả còn PHP được sử dụng để xây dựng các ứng dụng web động, cho phép các nhà phát triển giao tiếp với cơ sở dữ liệu và tích hợp th

Đọc thêm →